Về YOFOTO

Giới thiệu YOFOTO

·Giới thiệu công ty

Văn hóa công ty

·Văn hóa

·Thương hiệu

Chính sách và quy định

Chính sách bảo mật

Văn hóa
Sứ mệnh – Mục đích và giá trị mà chúng ta tồn tại
Cung cấp các sản phẩm cho cuộc sống gia đình khỏe mạnh, xây dựng vũ đài sự nghiệp tốt nhất, giúp mọi người có được nhân sinh hài hòa với “sức khỏe, hạnh phúc và thành công”
Tầm nhìn – Lý tưởng mà chúng ta phấn đấu
Thông qua việc mang đến nhân sinh hài hòa cho mọi người để trở thành doanh nghiệp mang tính quốc tế được nhiều người tôn trọng nhất
Giá trị quan – Dẫn đường cho lý tưởng và hành động của chúng ta
Tôn trọng tín nhiệm, liên tục đổi mới, sẻ chia giá trị
Văn hóa hài hòa – Cuộc sống lý tưởng mà chúng ta theo đuổi
Nhân sinh hài hòa = Cơ thể khỏe mạnh + Gia đình hạnh phúc + Sự nghiệp thành công