Về YOFOTO

Giới thiệu YOFOTO

·Giới thiệu công ty

Văn hóa công ty

·Văn hóa

·Thương hiệu

Chính sách và quy định

Chính sách bảo mật

Chính sách và quy định

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Chính sách thanh toán
Thanh toán trực tiếp: Khách hàng thanh toán ngay khi mua nhận hàng tại Công ty hoặc sau khi nhận được hàng từ nhân viên giao hàng.
Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng: Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng 0422101767 để biết thông tin chuyển khoản của Công ty.

 
Chính sách vận chuyển và giao nhận
Công ty chúng tôi nhận ship hàng toàn quốc.
Khách hàng liên lạc qua số điện thoại: 0422101767 hoặc
email: tamsinhyofotovietnam@gmail.com được báo giá chi phí vận chuyển.

Quy định về việc đổi, trả, mua lại hàng hóa

 1. Chính sách đổi, trả hàng

 1.1. Trong trường hợp hàng hóa đã bán cho Nhà phân phối trong vòng 30 ngày nếu không đảm bảo chất lượng, hàng hóa bị lỗi của nhà sản xuất hoặc do lỗi của YOFOTO, thì YOFOTO có trách nhiệm đổi lại ngay hàng hóa khác đảm bảo chất lượng cho Nhà phân phối. Nếu quá 30 ngày Công ty không nhận đổi, trả hàng.

 1.2. Nếu không có hàng hóa khác đảm bảo chất lượng để đổi thì YOFOTO sẽ trả lại cho Nhà phân phối số tiền bằng với khoản tiền Nhà phân phối đã trả để nhận được những hàng hóa đó, trừ đi tiền hoa hồng, tiền thưởng và/hoặc lợi ích kinh tế tương ứng mà Nhà phân phối đã nhận.

  2. Chính sách mua lại hàng hóa

 2.1. Khi Nhà phân phối có yêu cầu, YOFOTO có trách nhiệm mua lại hàng hóa đã bán cho Nhà phân phối, bao gồm cả hàng hóa được bán theo chương trình khuyến mại, khi hàng hoá đó đáp ứng các điều kiện sau đây:
  a) Hàng hóa còn hạn sử dụng;
  b) Hàng hóa còn nguyên bao bì, tem, nhãn;
  c) Yêu cầu mua lại được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Nhà phân phối nhận hàng.

 2.2. Khi mua lại hàng hóa, YOFOTO có trách nhiệm:
  a) Hoàn lại tổng số tiền mà Nhà phân phối đã trả để nhận được hàng hóa đó nếu không có căn cứ để khấu trừ theo quy định.
  b) Trường hợp YOFOTO phải chịu các chi phí quản lý, tái lưu kho và các chi phí hành chính khác thì YOFOTO phải hoàn lại tổng số tiền không ít hơn 90% khoản tiền mà Nhà phân phối đã trả để nhận được hàng hóa đó.

 2.3. Khi hoàn lại tiền cho Nhà phân phối, YOFOTO có thể khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và/hoặc lợi ích kinh tế khác mà Nhà phân phối đã nhận từ việc nhận hàng hóa đó. Nhà phân phối tuyến trên đã hưởng khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế phát sinh từ việc mua sản phẩm đó có trách nhiệm hoàn trả lại tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế tương ứng cho Công ty.

 2.4. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt, YOFOTO có trách nhiệm mua lại hàng hoá đã bán cho Nhà phân phối với các điều kiện và cách thức quy định tại mục 2.1, 2.2 và 2.3 nêu trên.

 3. Quy trình mua lại hàng:

 3.1. Trong trường hợp không hài lòng về sản phẩm đã mua vì bất kỳ lý do gì, Nhà phân phối có quyền gửi đơn yêu cầu mua lại sản phẩm tới Công ty bằng email, qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp, theo chính sách mua hàng đã quy định.

 3.2. Trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu mua lại hàng, Công ty và Nhà phân phối sẽ thực hiện thủ tục mua lại hàng. Theo đó, Nhà phân phối tiến hành bàn giao hàng hóa mua lại cùng với Hóa đơn và phiếu thu, phiếu xuất kho. Công ty tiến hành nhận lại hàng và kiểm tra hàng hóa. Công ty thông báo số lượng hàng hóa đạt điều kiện mua lại và lý do từ chối việc mua lại đối với số hàng hóa không đạt điều kiện mua lại. Công ty và Nhà phân phối thống nhất số tiền Công ty sẽ thanh toán lại cho Nhà phân phối phù hợp với khoảng 4, khoản 5 tại Điều 7 trong Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.

 Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày hai bên thống nhất về số tiền hoàn trả, Công ty sẽ thực hiện việc thanh toán cho Nhà phân phối.