Tin tức

Tin tức

Thông báo

Tin tức

Thông báo Bổ sung điều khoản Bộ Quy tắc ứng xử

   Nhằm thắt chặt quản lý hoạt động thị trườngYOFOTO, và đảm bảo quyền lợi cũng như nghĩa vụ cho Nhà phân phối YOFOTO Việt Nam, Công ty xin thông báo những thay đổi bổ sung trong bộ “QUY TẮC ỨNG XỬ” tại mục “QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM CỦA NHÀ PHÂN PHỐI” của Công ty như sau: 

   

 


addtime:2016/4/22 11:38:19
click:2525