Tin tức

Tin tức

Thông báo

Tin tức

Thông báo về việc tái gia nhập tư cách Nhà phân phối

THÔNG BÁO
(Về việc: TÁI GIA NHẬP TƯ CÁCH NHÀ PHÂN PHỐI)


   Công ty TNHH Tam Sinh YOFOTO Việt Nam xin thông báo:
   Nhằm bảo vệ quyền lợi cho các Nhà phân phối, đồng thời tránh trường hợp nhảy tuyến:
   Đối với những trường hợp Nhà phân phối có mã số đã bị hủy hoặc tự viết đơn xin hủy mã số, sau 6 tháng Nhà phân phối được phép tái gia nhập, nhưng không được phép nhận chuyển nhượng lại một mã số đã bị hủy khác (bao gồm cả trường hợp sử dụng tên người khác để tiến hành đăng ký kinh doanh theo điều 23, khoản mục Trách nhiệm của Nhà phân phối được quy định tại Bộ quy tắc hoạt động của Công ty).
   Trong trường hợp Công ty phát hiện ra trường hợp vi phạm quy định trên, sẽ tiến hành xử phạt theo khoản mục Xử phạt vi phạm của Nhà phân phối quy định tại Bộ quy tắc hoạt động của Công ty.
Trân trọng thông báo!
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2015
CÔNG TY TNHH TAM SINH YOFOTO VIỆT NAM
addtime:2015/8/31 10:59:47
click:3444